Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    Przetargi 2018


Osoba publikująca: Krzysztof Bartoszek
Data publikacji: 2018-06-06
 
Dział: Przetargi 2018
Nazwa pozycji Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.
Opis Zapytanie ofertowe pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzyce poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków - część II - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach.
Data publikacji 2018-06-06
 

Osoby:
Krzysztof Bartoszek
Tel: (15) 8362 075 wew. 32

Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Zał. nr 4 - wzór umowy.
 3. Zał. nr 5 - przedmiar robót.
 4. Zał. nr 6 - Oczyszczalnia ścieków.

  Ilość odwiedzin: 1271682