Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
  Przetargi 2014
Przetargi 2014

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce w roku 2015 i 2016. 2014-11-21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 07.10.2014 r. 2014-10-08
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa. 2014-02-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2014 r. 2014-02-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie miejscowości Gorzyce i Motycze Poduchowne - Gmina Gorzyce. 2014-03-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Gminie Gorzyce ? budowa szatni przy boiskach sportowych w miejscowościach Furmany, Trześń i Wrzawy. 2014-03-04
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa. 2014-03-04
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2014-03-05
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa. 2014-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2014-03-17
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa. 2014-03-24
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę Ośrodka Rekreacyjnego w Gorzycach. 2014-04-02
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa. 2014-04-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont mostu na rzece Trześniówce w ciągu drogi gminnej nr 100140R Sokolniki ? Młynarska ? Błonie w miejscowości Trześń w km 2+028. 2014-04-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ?Budowa ? rozbudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+015 do km 0+470 i remont drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+470 do km 0+700?. 2014-06-06
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do sprzedaży. 2014-06-12
Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej nr 1 w Gorzycach. Nie otwierać przed 07.07.2014 r. 2014-06-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ?Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Gorzyce ? etap I?. 2014-07-04
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do sprzedaży z dnia 29.07.2014 r. 2014-07-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Gorzyce ? etap II. 2014-07-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce położonych w Gorzycach. 2014-07-31
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2014/2015. 2014-07-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce. 2014-09-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fantazja do skrzyżowania z ul. Działkowców od km 29+620 do km 29+972. 2014-09-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi Kawęczyn II we Wrzawach w km 0+000 ? 0+620. 2014-09-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Edukacji Narodowej w Gorzycach w zakresie miejsc postojowych i chodnika. 2014-09-11
Ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy. 2014-09-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym zlokalizowanym w Trześni przy ul. Św. Floriana 16. 2014-09-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach przy ul. Żwirki i Wigury. 2014-10-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 08.10.2014 r. 2014-10-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 2014-11-05
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych we Wrzawach stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2014-11-14
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Gorzycach stanowiących własność Gminy Gorzyce. 2014-11-14Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2014-02-20
  Ilość odwiedzin: 93260