Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi 2015
Przetargi 2015

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 589, 590/1, 590/2, 590/3, 591, 592 we Wrzawach. 2015-11-20
Ogłoszenie o przetargu na remont komór osadu czynnego na oczyszczalni ścieków w Gorzycach. Etap II. 2015-11-17
Przetarg nieograniczony pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce. 2015-10-26
Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2015 położonego w miejscowości Wrzawy. 2015-10-09
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drzewa. 2015-11-05
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego. 2015-10-15
Wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Wrzawy. 2015-11-05
Przetarg na sprzedaż drewna 2015-05-26
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy stanowiących własność Gminy Gorzyce 2015-10-09
Ogłoszenie o przetargu pn. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym przy Zespole Szkół w miejscowości Wrzawy. 2015-02-24
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości 2015-02-26
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego których wartość jednostkowa przekracza równowartość w złotych 300 euro. 2015-03-04
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2015-03-04
Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w miejscowościach: Orliska, Sokolniki i Trześń. 2015-03-09
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w miejscowościach: Orliska, Sokolniki, Trześń 2015-03-09
Unieważnienie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości w miejscowościach: Orliska, Sokolniki i Trześń. 2015-03-10
Ogłoszenie o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości w miejscowościach: Orliska, Sokolniki i Trześń 2015-03-11
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drzewa w miejscowości Orliska 2015-03-12
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna 2015-03-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ?Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2015 r.? 2015-03-24
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego. 2015-03-26
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości 2015-03-31
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna. 2015-04-13
Unieważnienie przetargu na dzierżawę działki o numerze 676/1 położonej w miejscowości Trześń 2015-04-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Orliska i budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1 w Gorzycach. 2015-05-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY GORZYCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GORZYCE. 2015-05-11
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w Sokolnikach i Orliskach. 2015-05-14
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce stanowiącej własność Gminy Gorzyce 2015-05-20
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w miejscowościach Gorzyce i Trześń 2015-05-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ?Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce.? 2015-06-01
Wójt Gminy Gorzyce ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna 2015-06-03
Wójt Gminy Gorzyce ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna 2015-06-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ?Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gorzyce.? 2015-06-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Gorzycach oraz wykonanie przejść wyniesionych na ul. 3 Maja i Edukacji Narodowej i progu zwalniającego na ul. Odlewników w Gorzycach. 2015-06-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Norwida w Gorzycach oraz przebudowa dróg w Motyczu Poduchownym w rejonie remizy OSP (dwa odcinki). 2015-06-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gorzyce oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Gorzyce, Furmany i Zalesie Gorzyckie. 2015-07-02
Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2015 położonego w miejscowości Wrzawy. 2015-07-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostosowanie budynków kompleksu szkolnego przy ul Edukacji Narodowej 3 w Gorzycach do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2015-07-09
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy 2015-07-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 2169, 2178/1, 2184, 2205/8 położonych w miejscowości Gorzyce. 2015-07-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wrzawach (dz. nr ewid. 1641/1). 2015-08-26
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 15 szt. drzew w miejscowości Sokolniki 2015-10-05
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 9 szt. drzew w miejscowości Gorzyce 2015-10-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce położonych w miejscowości Gorzyce( GR-I.6845.32.2015) 2015-11-10
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzewna w Sokolnikach i Furmanach GR-I.6164.1.2015 2015-11-13
Trzeci przetarg ustny na sprzedaż drzewa w Sokolnikach i Furmanach GR-I.6164.4.2.2015 2015-11-20
Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży GR-I.6840.35.2015 2015-11-24
Ogloszenie w sprawie wyznaczenia gruntów do wydzierżawienia GR-I.6845.165.2015 2015-11-24
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy GR.I.6840.29.1.2015 2015-11-30
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży obręb Orliska (GR.I.6840.38.2015) 2015-12-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Furmany i Gorzyce 2015-12-18
Gr.I.6845.190.2015 Wykaz gruntów do dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym 2015-12-18
GR.I.6845.189.2015 Wykaz gruntów do wydzierżawienia po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą 2015-12-18
GR.I.6840.29.1 Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Gorzyce (dot. msc Wrzawy) 2016-01-07Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2015-02-24
  Ilość odwiedzin: 60487