Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi 2017

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba. 2017-12-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2016/2017 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać-jestem bezpieczny 2017. 2017-01-10
Plan zamówień publicznych Gminy Gorzyce na rok 2017. 2017-01-03
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Trześń 2017-01-12
Informacja o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości należących do gminy Gorzyce w msc. Wrzawy 2017-01-13
Ogłoszenie pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce w msc. Wrzawy i Furmany -Zarządzenie nr 15/17 z dnia 23.01.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/17 z dnia 18.01.2017 2017-01-20
Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce w msc. Gorzyce -Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 14/17 z dnia 18.01.2017 roku 2017-01-20
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 13/17 z dnia 18.01.2017 roku 2017-01-20
Zapytanie ofertowe - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem np. Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury przy Zespole Szkół w Gorzycach. 2017-01-23
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 39 szt. drzew,odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 10:00 w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2017-02-24
Informacja o przetargu ograniczonym z dnia 24.02.2017 roku dt. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2017-02-24
Informacja o przetargu z dnia 3.03.2017 (GR-I.6840.24.2016) 2017-03-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 r. 2017-03-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg gminnych: nr 100119R (ul. Działkowców), nr 100118R (pl. E. Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury), nr 100124R (ul. 11 Listopada) w miejscowości Gorzyce. 2017-03-24
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wrzawy stanowiących własność gm. Gorzyce -Załącznik do Zarządzenia nr 38/17 z 31.03.2017 r. 2017-03-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg w Gorzycach: ul. Chopina w km 0+000 - 0+454, ul. Konopnickiej w km 0+000 - 0+189. 2017-05-09
Informacja o I ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 11.05.2017 roku dt. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce 2017-05-11
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 51/17 z dnia 10.05.2017 r. 2017-05-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Gorzyce i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce w okresie 01.07.2017 r. - 30.06.2019 r. 2017-05-23
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 57.17 z dnia 25.05.2017 r. 2017-05-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów kamiennych na cele bieżącego utrzymania nawierzchni nietrwałych na drogach gminnych na terenie Gminy Gorzyce w 2017 r. 2017-06-02
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonym na sprzedaż wolnych mieszkań w miejscowości Trześń-Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 61.17 z dnia 8.06.2017 roku 2017-06-12
Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wrzawy w dniu 30.06.2017 r. 2017-06-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018. 2017-07-07
Informacja o I ustnym przetargu nieograniczonym z dnia 14.07.2017 roku dt. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym przy ul. Św. Floriana 16 w miejscowości Trześń wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku (GR-I.6840.10.2017). 2017-07-14
Wykaz gruntów przeznaczonych do sprzedaży-załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 75/17 z dnia 25.07.2017 roku 2017-07-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa dróg: ul. Zagłoby w Gorzycach w km 0+000 ? 0+165, nr 100128R w Motyczu Poduchownym w km 0+000 ? 0+222, modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzycach (dz. nr ewid. 698) ? etap II w km 0+4 2017-08-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury przy Zespole Szkół w Gorzycach. 2017-01-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzawy. 2017-09-21
Informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości należących do gminy Gorzyce w msc. Wrzawy z dnia 27.10.2017 roku (GR-I.6840.19.2016) 2017-10-27
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej w miejscowości Wrzawy - Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 126.17 z 09.11.2017 roku 2017-11-09
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew w miejscowości Zalesie Gorzyckie 2017-11-29
Informacja o przetargu ograniczonym z dnia 14.12.2017 roku dt. dzierżawy części nieruchomości rolnej należącej do Gminy Gorzyce w msc. Wrzawy(GR-I.6845.99.2017) 2017-12-14Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2017-01-02
  Ilość odwiedzin: 92671