Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Uchwały 2023
Liczba odwiedzin kategorii: 435


Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR LVIII/383/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/384/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/16/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społ 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/385/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia r 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/386/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/387/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 29 lat działki należącej do Gminy Gorzyce pod budowę farmy fotowoltaicznej w drodze przetargowej 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/388/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Orliska 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/389/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-01-20
UCHWAŁA NR LVIII/390/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gorzyce 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/391/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok. 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LVIII/392/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-01-20
UCHWAŁA Nr LIX/393/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/369/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/394/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 2023-02-15
UCHWAŁA Nr LIX/395/ 23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/396/ 23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Furmany 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/397/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/398/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/399/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu 2023-02-15
UCHWAŁA NR LIX/400/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-02-15
UCHWAŁA NR LX/401/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/402/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/403/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/404/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2023-03-27
UCHWAŁA Nr LX/405/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/132/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Żłobkowi w Gorzycach. 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/406/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/407/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-03-27
UCHWAŁA Nr LX/408/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-03-27
UCHWAŁA NR LX/409/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-03-27
UCHWAŁA NR LXI/410/23 RADA GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/411/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/412/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/413/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/414/23 RADY GMINY GORZYCE z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na rok 2023 2023-05-02
UCHWAŁA NR LXI/415/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2040 2023-05-02


  Ilość odwiedzin: 302302