Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    BUDŻET


Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Zdzisława Roszuk
Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2008-03-31
 
Grupa: BUDŻET
Nazwa pozycji BUDŻET GMINY GORZYCE na 2008 rok.
Opis BUDŻET GMINY GORZYCE 2008 rok.
Data publikacji 2008-03-31
 

Załączniki:
 1. UCHWAŁA NR XXI / 136 /08 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzyce na 2008 rok.
 2. Załącznik Nr 1 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2008 ROK. Załącznik Nr 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY GORZYCE NA 2008 ROK
 3. Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
 4. Załącznik Nr 4 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY pod nazwą : Rozwój infrastruktury technicznej Gminy Gorzyce
 5. Załącznik Nr 4 a- WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2008 r.
 6. PRZYCHODY Z TYTUŁU PLANOWANYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM WYDATKÓW NIE MAJĄCYCH POKRYCIA W PLANOWANYCH DOCHODACH NA 2008 r
 7. Załącznik nr 6 PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 r
 8. Załącznik Nr 7 DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 r.
 9. Dotacje podmiotowe w 2008 r.
 10. Załącznik Nr 9 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE W 2008 r.PRZEZ PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 11. Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

  Ilość odwiedzin: 64241