Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  UCHWAŁY RIO
Liczba odwiedzin kategorii: 1547


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2021-01-19

 Nazwa pozycji Data
Uchwała nr XV/280/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok 2021-01-21
Uchwała nr XV/281/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Gorz 2021-01-21
Uchwała nr XV/282/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Gorzyce na rok 2021 2021-01-21
Uchwała nr XV/11/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gorzyce 2021-01-21
Uchwała nr XV/12/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Gorzyce na rok 2021 2021-01-21
Uchwała nr 15/18/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. 2021-04-29
Uchwała nr 15/18/2021 z dnia 13 września 2021 roku Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gorzyce informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku. 2021-09-15
Uchwała nr 15/9/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Gorzyce na rok 2022. 2022-02-01
Uchwała nr 15/10/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Gorzyce na rok 2022. 2022-02-01
Uchwała nr 15/31/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gorzyce sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021 rok 2022-05-12


  Ilość odwiedzin: 98609