Baner głowny strony UG GORZYCE Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  SPRAWOZDANIA URZĘDU
Liczba odwiedzin kategorii: 3107
SPRAWOZDANIA FINANSOWE URZĘDU


Osoba publikująca: Administrator Gorzyce Iwaszko Monika
Data publikacji: 2019-04-09


Załączniki:
 1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego-sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok (UG)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 (UG)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (UG)
 4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 (zbiorczo)
 5. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego-sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok (zbiorczo)
 6. BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku (zbiorczo)
 7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (zbiorczo)
 8. Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.
 9. BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku (zbiorczo)
 10. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego-sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 rok (zbiorczo)
 11. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. (zbiorczo)
 12. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 (zbiorczo)
 13. Informacja dodatkowa- Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 (zbiorczo)

  Ilość odwiedzin: 98718